TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

Kupla on tila taiteelle, tapahtumille ja tilaisuuksille. Pyrimme aktiivisesti luomaan tapahtumistamme ja tilaisuuksistamme turvallisia ja yhdenvertaisia kaikille osallistujille – niin järjestäjille, kävijöille, artisteille kuin yleisöllekin.

Haluamme, että tapahtumamme ovat saavutettavia kaikille. Tavoitteenamme on luoda monipuolisia ja -äänisiä tapahtumia, joissa jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi omana itsenään.  

Jokainen Kuplan tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuva vastaa omalla toiminnallaan turvallisen tilan periaatteiden toteutumisesta. Seuraavat periaatteet koskevat edistävät turvallisemman tilan toteutumista:

 1. Ole oma itsesi, ja salli sama myös muille.
 2. Pyri tiedostamaan ja haastamaan ennakko-oletuksesi. Älä tee turhia oletuksia esimerkiksi toisten etnisyydestä, seksuaalisuudesta, sukupuolesta tai taustoista. Kysy ennemmin kuin oletat ja kunnioita toisen vastausta.
 3. Älä häiritse – sanallisesti tai fyysisesti.
 4. Kunnioita ihmisten erilaisia rajoja ja tarpeita. Se, mitä teet tai sanot hyvässä hengessä jollekulle, voi olla liikaa ja häiritsevää toiselle. Tila, joka on saavutettava sinulle, voi olla esteellinen jollekulle toiselle. Muista, että ei on aina ei.
 5. Anna toisille tilaa ja mahdollisuus tulla kuulluksi. Huomioithan myös, että ihmisillä on erilaisia tapoja ilmaista itseään ja oppia. Ota huomioon erilaiset kielitaidon tasot. Viesti niin, että kaikilla on mahdollisuus ymmärtää.
 6. Tarjoa apuasi, jos epäilet jonkun tarvitsevan apua tai jos jonkun käytös herättää huolta. Voit pyytää myös Helsinki Urban Art ry:n henkilökuntaa tai järjestyksenvalvojaa mukaan.

Me kaikki epäonnistumme ja mokaamme joskus, ja se on okei! Kannustamme ottamaan vastuun sanomisistaan, teoistaan ja epäonnistumisistaan. Muun muassa nämä periaatteet helpottavat vastuun kantamista:   

 1. Hyväksy, että meillä kaikilla on sokeita pisteitä, emmekä välttämättä tiedä kaikesta kaikkea tai koe kaikkea samalla tavalla kuin muut. Pyri kuuntelemaan ja ymmärtämään.
 2. Tiedosta omat valta-asemasi – antaako esimerkiksi sukupuolesi, ihonvärisi tai koulutustasosi sinulle sellaisia etuoikeuksia, joita jollain toisella ei ole?
 3. Taustamme, elämäntilanteemme ja kokemuksemme vaikuttavat siihen, miten näemme erilaiset tapahtumat ja mitä mieltä olemme niistä. Pyri ymmärtämään erilaisten ihmisten taustoista juontuvat erilaiset näkökulmat.
 4. Tiedosta, että kieli on aina epätäydellistä ja käytämme toisinaan samoja sanoja kuvailemaan erilaisia asioita. Tämän vuoksi ymmärrämme joskus väärin ja tulemme väärinymmärretyksi. Selvennä ja pyydä selvennystä, jos et ymmärrä.
 5. Jotkut sanat tai teot aiheuttavat toisinaan voimakkaita tunnereaktioita. Tunteiden ilmaisu ei kuitenkaan vähennä sanoman merkitystä. Toisaalta joskus voi olla hyvä pitää pieni tauko ja palata vaikean asian ääreen myöhemmin uudelleen.
 6. Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä. Voimme silti kohdella toisiamme kunnioittaen.

Käsittelemme kaikki tietoon tulleet häirintä- ja syrjintätapaukset ilmoittajan toiveet huomioon ottaen. Otamme mielellämme myös vastaan palautetta toimintatavoistamme. Palautetta voit antaa paikan päällä tapahtumissa tai sähköpostitse osoitteeseen info@kuplakupla.fi.

Tämän ohjeistuksen laatimisessa on käytetty lähteenä Ruskeat Tytöt ry:n ja UrbanApan laatimia turvallisemman tilan periaatteita.